لطفا اطلاعات مربوط به رانندگان حمل و نقل عمومي درون شهري را با دقت وارد نماييد

توجه : کليه مقادير بايد وارد شوند و تاریخ را بصورت 1399/03/07 وارد نمائید.

توجه توجه ! این اطلاعات مخصوص رانندگان شهر کرمان می باشد

: نام
: نام خانوادگي
: کد ملي
: جنسیت
: شماره تلفن همراه
: تاريخ تولد
: شماره تلفن ثابت
آیا بیمه رانندگان تاکسی می باشید؟
: شماره بيمه رانندگان
: شماره گواهینامه
: نوع راننده
: شماره خودرو
: VIN شماره
: سیستم خودرو
: شماره موتور
: شماره بدنه
: رنگ خودرو
: کاربري خودرو
: نوع سوخت
: نوع فعاليت
: ظرفيت خودرو
: شماره کارت سوخت
: سال تولید
آیاشما مالک خودرو هستید ؟
 

لطفااطلاعات مربوط به مالک این خودرو را با دقت وارد نماييد

: نام
: نام خانوادگي
: کد ملي
: جنسیت
: تاريخ تولد
: نام پدر
: شماره تلفن همراه
: شماره تلفن ثابت