لطفااطلاعات مربوط به بيمه تامين اجتماعي و يارانه هاي رانندگان حمل و نقل عمومي درون شهري را با دقت وارد نماييد

توجه : کليه مقادير بايد وارد شوند و تاریخ را بصورت 1396/08/02 وارد نمائید.

توجه توجه ! این اطلاعات مخصوص رانندگان شهر کرمان می باشد

: نام
: نام خانوادگي
: شماره شناسنامه
: تاريخ تولد
: نام پدر
: شماره بيمه -درصورت وجود
: کد ملي
: شماره تلفن همراه
: کد شعبه بيمه -درصورت وجود
: VIN شماره
: شماره خودرو
: کاربري خودرو
: نوع مالکيت
: نوع سوخت
: حوزه فعاليت
: ظرفيت خودرو
: شماره کارت سوخت
: کد خودرو
: نام آژانس يا مسير تاکسي