نرم افزارجدید جامع تاکسیرانی

براي دانلود نرم افزار آزمايشي به قسمت دانلود مراجعه نماييد .

همانطور که مي دانيد هر نرم افزار اگر تحت وب باشد ممکن است با مشکل قطع ارتباط مواجه شود و در نتيجه با مشکل پاسخگويي به ارباب رجوع روبرو خواهد شد و اگر تحت ويندوز باشد امکان دسترسي ارباب رجوع  به آن مشکل خواهد بود بنابراين بهتر است هر نرم افزار در دو بخش تحت ويندوز و تحت وب برنامه نويسي شود تا از امکانات هر دو قسمت استفاده گردد البته بسياري از اطلاعات مي تواند توسط پيام کوتاه به اين سامانه ارسال گردد و يا توسط پيام کوتاه پايان اعتبار پروانه ها ي تاکسيراني و بهره برداري به رانندگان بطور خودکار ارسال شود  .

اين نرم افزار در دو بخش تحت ويندوز و تحت وب برنامه نويسي شده است در بخش ويندوز کليه اطلاعات در مورد خودرو ، رانندگان ، موارد خلاف ، شکايت ،فيش هاي پرداختي وموارد ديگر رانندگان و موسسه هاي حمل ونقل  وارد مي شود و با ارسال اطلاعات به سايت براي دريافت مرخصي رانندگان بصورت آنلاين و نمايش اطلاعات  رانندگان  بروي تلفن همراه ماموران تاکسيراني و پليس راهنمايي و رانندگي ( البته با کد رمزي که در اختيار آنان قرار داده مي شود) مي تواند مورد استفاده قرار گيرد  .

ارسال و دریافت اطلاعات از سايت

 با تغيير هر اطلاعات در دو بخش (تحت ويندوز و تحت وب) به صورت آنلاين اطلاعات ارسال يا در يافت شود .  يا در پايان روز يا هفتگي مي تواند اينکار انجام شود . البته بسته به نوع اتصال آن واحد به اينترنت مي باشد.

 دریافت پيام کوتاه

 ورود اطلاعات به صورت دريافت پيام کوتاه نيزمي تواند باشد مثلا در مورد درخواست مرخصي مي توان از طريق ارسال يک پيام به سيستم مي تواند انجام شود و سيستم بصورت آنلاين مي تواند اطلاعات دريافتي رابررسي و درصورت صحت و اجازه خروج که همه اين اطلاعات قبلا در برنامه ثبت شده است برگه مرخصي را چاپ و توسط پيک به آدرس منزل راننده ارسال خواهد شد.

 ارسال پيام کوتاه بصورت گروهي

پيامها براي افراد خاص مي تواند ارسال گردد .مثلا براي اعلام پايان اعتبار پروانه ها ي تاکسيراني و بهره برداري به رانندگان بطور خودکار پيام کوتاه ارسال شود . يا براي کليه رانندگان يک پيام خاص ارسال گردد براي مثال اطلاعات بيمه خود را در سايت مورد نظر وارد نمايند و يا براي کليه مسولين آژانس يک پيام خاص ( تشکيل جلسه ) ارسال گردد .